بردی از یادم - ویگن و دلکش

بردی از یادم       دادی بر بادم       با یادت شادم

دل به تو دادم     در دام افتادم      از غم آزادم

دل به تو دادم     فتادم به بند       ای گل بر اشک خونینم بخند

سوزم از سوز      نگاهت هنوز       چشم من باشد به راهت هنوز

چه شد آنهمه پیمان        که از آن لب خندان         بشنیدم هرگز خبری نشد از آن

کی آیی به برم    ای شمع سحرم

در بزمم نفسی    بنشین تاج سرم    تا از جان گذرم

پا به سرم نه       جان به تنم دِه

چون به سر آمد  عمرِ بی ثمرم

نشسته بر دل غبار غم           زان که من در دیار غم          گشته ام غمگسار غم

امید اهل وفا تویی           رفته راه خطا تویی          آفت جان ما تویی

بردی از یادم       دادی بر بادم       با یادت شادم

دل به تو دادم     در دام افتادم      از غم آزادم

دل به تو دادم     فتادم به بند       ای گل بر اشک خونینم بخند

سوزم از سوز      نگاهت هنوز       چشم من باشد به راهت هنوز

/ 1 نظر / 3 بازدید
ياس

خيلي اين ترانه قشنگه دوسش دارم[گل]