/ 3 نظر / 3 بازدید
mohammadtehrani

سلام یاد دوستم یغماگلرویی(شاعر) انداختی عاشق فروغ است وشعرهایش همچون فروغ تا عمق وجود میرود، هرچند خیلی سال است که خبری ازش ندارم. اما ممنون که یادم انداختی

mohammadtehrani

سلام یاد دوستم یغماگلرویی(شاعر) انداختی عاشق فروغ است وشعرهایش همچون فروغ تا عمق وجود میرود، هرچند خیلی سال است که خبری ازش ندارم. اما ممنون که یادم انداختی