دیدن عکسهایت، شنیدن صدایت، تکرار خاطره هاست
خاطره هایی به رنگ سبز، به شیرینی لحظه های کنار تو بودن
کاش دوباره خاطره ها تکرار شوند.!
کاش دوباره در کنار هم بنشینیم و من از بی تابی
و بی قراری دلم برایت بگویم...
راه رفتن در کنارت آرزوییست همیشگی!
گرچه دلم میخواهد همیشه در کنارم باشی اما
روزگار چنین نمی خواهد...
و من به همان چند لحظه در کنار تو بودن نیز قانعم..!!
تو بیا...

 

/ 3 نظر / 3 بازدید
علی

بیخیال دوست من !! کدوم آدمی اینقدر ارزش داره که تو اینقد خودت و به خاطرش غمگین کنی!

pegman

بـه خــاطــِـر دوســت داشــتــَن خـِـجــالـَت نــَـکـِش . اوني بـايـد خـِجـالـَت بـِکـِشـه که مـيدونه دوسـتـش داري امـّا دوســـت داشــتـَـن تــــو رو بــَلــَد نـــيــســـت...

ياس

ديديد دوست من همه هم عقيده من هستند وقتي تو يك نفر را انقدر دوس داري ولي اون هيچي ارزشي واسه دوس داشتنت قائل نيست پس بيخيالش شو لايق دوس داشتنتو نداره شما لايق ادم بهتر از اون هستيد[گل]