دریا

کنار دریا
عاشق باشی
عاشق‌تر می‌شوی
و اگر دیوانه
دیوانه‌تر
این خاصیت دریاست
به همه چیز
وسعتی از جنون می‌بخشد
شاعران
از شهرهای ساحلی
جان سالم به در نمی‌برند
رسول یونان  

/ 1 نظر / 3 بازدید
طنین

من از ميان همه‌ی شما، منتظر کسی بودم، که نيامد! به گمانم دريا، چشمی برای گريستن نداشت، ورنه آن پرنده‌ی بی‌جفت به جای نَمِ يکی قطره‌ی باران چشم به راه دو ديده‌ی من از دريا نمی‌گريخت...