رفتن تو

رفتن تو نمی تونه مرگ این خاطره ها شه

بذار بین ما همیشه یه نفس فاصله باشه

رفتن تو نمی تونه تو رو از دلم بگیره

تو به هر راهی که میری پای من سمت تو میره

سهم من از تو همین بود : پای عشق تو بشینم

تو چه باشی چه نباشی من ............

/ 0 نظر / 4 بازدید