عجب تنهایم

 اعتراف به تمام دوستت دارم هایی که حقّت بود و
زمان ، مجـــــال گفتنــــــــــــش را از من گرفت ...
اعتـــــــــــراف به تو که دیـــــــگر نـــــــــــــدارمت،
من بــــی تــــــــــــــــــــــــــو ،
عجیب تنهایــــــــم

علیرضا مشورت

/ 2 نظر / 3 بازدید
سارا

روزگاري جاده بودم , جاده اي غرق تردد , جاده اي کز رفت و آمد لحظه اي خالي نميشد , من که بسياري رفيقان را به آبادي رساندم , عاقبت من ماندم و تنهايي خود ! [ناراحت]