خدایا

خدایا؟؟؟؟!! جای سوره ای به نام ؛عشق؛ درقرآنت خالیست.... که اینگونه آغازمیشود: قسم به روزی که قلبت رامی شکنند وجز خدا مرهمی برایت نیست...!

/ 1 نظر / 3 بازدید
بهار

ای جان[گل]