کــــافــــیـــســــت

یـــک گــــوشـــه یِ دنـــــج. . .یــک نـــقـــطــه. . .یـــک عــــآلــــمــــه بُــغـــض. . .یـــک دُنـــیــا حــرف...یـــک دلِ شِکــَســتــــه وبــــــی نــهــــایـــــت خــــاطــــره . . .
کــــافــــیـــســــت بــــرای جــــوان مــــرگ شُــــدن. . . .

/ 0 نظر / 3 بازدید