از تو دلگیر نیستم

از تو " نـَـ ه
دلگیر نیستم . .
نـَـ ه
من از خود احمقی که هنوزم گهگداری
هوس دوباره عاشق شدنت را میکند،
دیوانه وار دلگیــــــــــرم .

/ 5 نظر / 3 بازدید

نکن خب.....هوس نکن...چون برای من مردی..مردی..مردی..... بفهمممممممممممممممممممممممم مردی... حرفای عاشقونت مثل جوکای خنده داره برام تو ج زخودت کسیو نمیبینی....فکر میکنی وقتی تو بخوای تمومه... ابله طرف مقابلت هم ادمه ....

بهار

دمت گرم[گل]