دردهای شخصی

ﮔـﺎﻫــــﯽ ﺩﺭﺩﺍﺕ ﺍﻭﻧﻘـــــﺪﺭ ﺷﺨﺼــــﯽ ﻣﯿﺸـــﻦ
ﮐــﻪ ﺑـﺎ ﺧـﻮﺩﺗـــــﻢ ﺣــﺮﻓﺸــــﻮ ﻧﻤـــﯽ ﺯﻧـــــﯽ

/ 3 نظر / 3 بازدید
عاشقانه های من وتو

[تعجب]

ياس

چون شايد ميترسي اين زخمها دوباره سرباز كنن و اذيتت كنن شايد واسه اينه[ناراحت]