راستی چی شد؟!؟!؟!

قسم به عشقمون قــسم
همش برات دلــــــــواپسم
قرار نبـــــود اینجوری شه
یهو بــــــشی همه کسم
راستـــــــــــی چی شد؟
چجــــــوری شـــــــــــد،
اینجوری عاشـقت شدم؟
شاید میگم تقصیر توست
تا کم شه از جـــرم خودم

××××××××××××××

این شعرم یادت نمی آد می دونم ناراحت

/ 2 نظر / 3 بازدید
ياس

خيلي خيلي اين اهنگو دوس دارم خيلي وقتي گوش ميدم ناراحت ميشم[ناراحت]