سهم من از تو

سهم من از تو
سوال مکرری ست که
"چرا دوستت دارم؟"!
...
و نیافتن ابدی جوابش

تنها دلیل عاشقی ام خواهد بود!

 

/ 4 نظر / 3 بازدید
momo124

[من نبودم]

hasti

بی دلیل ادم عاشق ن م ی ش ه البت این حکمه عقله اما دل که این چیزها رو نمیفهمه بی دلیل عاشقی میکنه

hasti

بی دلیل ادم عاشق ن م ی ش ه البت این حکمه عقله اما دل که این چیزها رو نمیفهمه بی دلیل عاشقی میکنه