عشق

عشق فراموش کردن نیست بلکه بخشیدن است
عشق گوش دادن نیست بلکه درک کردن است
عشق دیدن نیست بلکه احساس کردن است
عشق جا زدن و کنار کشیدن نیست بلکه
صبر داشتن و ادامه دادن است...

/ 2 نظر / 3 بازدید
پریسا

عشق ؛ چیز مبهمی نیست . همین بارانی ست ؛ که از چشمم می بارد ؛ وقت دلتنگ دستهای اويم.

ياس

خيلي اين متنو دوس دارم [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]