گاهی وقتا

گاهی وقتا دلم میخواهد وقتی بغض میکنم...
خدا از آسمان به زمین بیاید
اشک هایم را پاک کند...
دستم را بگیرد...
وبگوید:
"اینجا آدما اذیتت میکنن؟!!
بیا بریم پیش خودم!!!"

/ 2 نظر / 3 بازدید
خاطرات دلنشین ما

خداوندا:مگرنه اینکه من نیز مثل تو تنهام/پس مرا دریاب/وبه سوی خویش بازگردان/دستان مهربانت را بگشا که سخت نیازمند آرامش آغوشت هستم..[گل]

ياس

رفته ای اما…. خدایمان هست بگذار هرگز پس از ما کسی از آنچه از تو بر ما گذشت چیزی نداند.