خدایا....سپاس

خدایا ...
هیچ می دانی که همیشه به موقع
به دادِ دلم.. تو می رسی ؟؟!
آنجا که خسته ام ..
آنجا که دل شکسته ام ..

آنجا که ازهمه ی عالم و ادم گسسته ام ..
همیشه تو همان دستی هستی
که می گیری از دلم غبارِغمها را،
خدایِا..... سپاس

 

/ 1 نظر / 3 بازدید