البته که

البته که دوستت دارم احمق جان . ولی آزارت می دهم. دلیلش هم صاف و ساده این است که دوستت دارم . این را می فهمی؟

آدم کسانی را که به آنها بی تفاوت است آزار نمی دهد...!


قهرمانان و گورها - ارنستو ساباتو

/ 2 نظر / 3 بازدید
خاطرات دلنشین ما

دیگه چرا احمق؟!!![چشمک]

مریم

آدم هم فقط از کسانی که نسبت به شون بی تفاوت نیست، نارحت و آزرده میشه