مرور خاطرات

حرف را باید زد! درد را باید گفت!

سخن از مهر من و جور تو نیست سخن از متلاشی شدن دوستی است ......

و عبث بودن پندار سرور آور مهر

/// آشنایی با شور!///

و جدایی با درد ! و نشستن در بهت و فراموشی

/// یا غرق غرور !!!

/ 0 نظر / 36 بازدید