گرگها همیشه زوزه نمیکشند ...

گرگها همیشه زوزه نمیکشند ...

گاهی هم می گویند :

دوستت دارم ...

و زودتر از آنکه بفهمی بره ای ...

میدرند خاطراتت را ...

و تو میمانی با تنی که بوی گرگ گرفته ... !!!  

/ 1 نظر / 3 بازدید
momo124

و من ماندم با تنی که بوی گرگ گرفته ... !!![گریه][ناراحت]