هنوزم ...

هـنــوزم عـاشــــقِ تـنـهـایـیـامـم

کسی رو تـو جـهـانـم را(ه) نمیدم

همین فـکرت برایِ من یه دنیاست

ســرابــت رو به یـک دریـــا نمیدم

 

روزبه بمانی

/ 1 نظر / 35 بازدید
یاس

یعنی خودتون سرودین؟[سوال][گل][گل]