سکوت

سکوتم را پای نداشتن حرف نگذارید
کسی که سکوت می کند ،
در دلش ،
دنیایی از هم همه ی حرف های ناگفته است ،
اما
شنونده ی خوبی نیافته

/ 6 نظر / 3 بازدید
Mr chapool

دهانم پر ازحرف ناگفته است! اما با دهان پر که نمی شود حرف شد... سبز باشید و برقرار[گل]

سحر

نه نام نه چهره نه اثر انگشت... آدم ها را از طرز "آه" کشیدنشان باید شناخت...!

طنین

گـ ـاهـ ـی سکـ ـوت علامـ ـت رضـ ـایت نیـ ـست...... شایـ ـد کسـ ـی دارد خـ ـفه میشـ ـود پشـ ـت سنگینـ ـی یـ ـک بغـ ـض....

hasti

داد از غم تنهایی

لیلا

سکوت سرشار از ناگفته هاست...