این من هستم

این من هستم که وفادار خواهم ماند

 این تو هستی که تنها بی وفایی از تو جا خواهد ماند!

این من هستم که آخرش میسوزم

این تو هستی که میروی و من با چشمهای خیس به آن دور دستها چشم میدوزم

/ 0 نظر / 3 بازدید