دیوونه میشم

بذار همه بدونن که من این دیوونه حالم
بذار همه بفهمنکه شکسته پروبالم
بذار همه بدونن که دلم دنیای درده
عشقم ازم جدا شده دیگه بر نمی گرده
اشکای چشممو دید رو به غریبه ها رفت
عقده رو توی قلبم گذاشت و از دلم رفت
با خوش خیالی رفت و نگفت که من چی میشم
نگفت که من می میرم بازم دیوونه میشم
اشکای چشم من خشکید و دل نایی نداره
خدا کنه که تا اومدنش دووم بیاره
صدای خنده هاش هنوز می پیچه توی گوشم
دیگه به عشق اون تا آخرش دنیا خموشم
اشکای چشممو دید رو به غریبه ها رفت
عقده رو توی قلبم گذاشت و از دلم رفت
با خوش خیالی رفت و نگفت که من چی میشم
نگفت که من می میرم یا باز دیوونه میشم
یا باز دیوونه میشم
یا باز دیوونه میشم

/ 0 نظر / 4 بازدید