افسانه ها

 ‎......افسانه ها زیبا هستند زیرا واقعیت ندارند واقعیت زیبا نیست و تنها کسانی برای همیشه از آن ما خواهند بود که برای همیشه از دست داده ایم ....

*مدار صفر درجه *

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
عاشقانه های من وتو

متاسفانه همینطوره...