انتظار…

انتظار…

شش حرف و چهار نقطه،

کلمه ی کوتاهیست،

اما سالها طول خواهد کشید تا بفهمی یعنی چه.

کاش منتظرت نبودم،


کاش می شد گفت

“یادت مرا فراموش  

/ 2 نظر / 4 بازدید
ياس

كاش كاش و چقدر از اين كاش ها[ناراحت]