/ 4 نظر / 3 بازدید
ایلیا

لایک...(عاقلانه عاشق بودن وجود نداره اگه باشه عاشق نیست)

خاطرات دلنشین ما

خواستم از اینجا واسه ایلیای عزیز یه جمله از دکتر شریعتی رو بنویسم .البته اگه اشکال نداره.((عاقلانه ازدواج کن تا عاشقانه زندگی کنی.))[گل]

الهام

با هر بهانه و هوسی عاشقت شده است فرقی نمی کند چه کسی عاشقت شده است چیزی ز ماه بودن تو کم نمی شود گیرم که برکه ای ، نفسی عاشقت شده است .