دوست داشتن

دوست داشتن بعضی وقتاسخت میشه

"دوسش داری ونمیدونه. . . دوسش داری ونمیخواد. . . دوسش داری ونمیاد"

"دوسش داری وسهم توازبودنش فقط یه تصویره"

"دوسش داری وسهم توازاین همه فقط تنهاییه"

/ 2 نظر / 3 بازدید
لیلا

واقعا همینطوره که گفتی آخرش سهمت تنهایی و بس...[افسوس]

لیلا

واقعا همینطوره که گفتی آخرش سهمت تنهایی و بس...[افسوس]