تو می دانی؟

تو می دانی کی از تو سیر می شوم؟

کی می شود به کار خودم برسم

بروم بیرون کوهی دریایی هزچی

تو می دانی کی می شود به تو فکر نکرد؟

که به چیزهایی که خودم دوست دارم فکر کنم

آخر الان هر چه را می بینم می گویم 

تو خوشت می آید؟ نمی آید نمی دانم

اینها را ول کن هیچ

تو می دانی کی می شود خوابت را ندید؟

چگونه می شود خوابید و تو را ندید

می خواهم کمی بدون خیال بخوابم بدون تو

می خواهم تو رو نبینم تفریح کنم

فراموش کنم که برگردی برگردی

 

/ 1 نظر / 3 بازدید

من دستم به اسمووووووووووووووووونه که الهی هرچه زوووووووووووووووووووووووووووووووودتر منو فراموش کنی تا نفس بکشم...خیلییییییییییییییییییییییییییییی حس بدیه