سیگار خوب می داند

سیگار خوب می داند
سوختن به پای من
عاقبت خوشی ندارد

سیگار خوب می داند
با من بودن یعنی
له شدن باقی مانده ی بدنش
زیر پای من

سیگار همه ی این ها را می داند
ولی باز می سوزد به پای من

مثل من به پای تو ...  

/ 0 نظر / 3 بازدید