جشن روز مرگ

تابوتم ز هر جا بگزرد غوغا به پا خیزد
بین چه سنگین میرود این تن ز بسکه آرزو دارد
آنقدر از زندگی سیرم
که روزی مرگ خود را جشن میگیرم...

/ 3 نظر / 3 بازدید
ستاره

[خنثی]چرا انقدر نا امید؟ اما خوب حرف دله دیگه...