وقتی میشه

وقتی میشه با مهربونی ، کسی رو متوجه خطاهاش کرد ،
وقتی میشه با محبت دلیل شکستش رو بهش یاد آور شد ،
وقتی میشه با یه لبخند کاری رو ازش خواست ،
وقتی میشه .....
چرا با طعنه ، سرزنش ، تحقیر و ..... ؟
به نظر میرسه اولین زبانی که باید یاد بگیریم ، زبان خوشه .

====================================

میبینی می شد با زبان خوش هم بگی برو گمشو نه با تحقیر و له کردن و سوزوندن و .....

 

/ 0 نظر / 3 بازدید