باید ببخشمش یا نفرینش کنم خدا…؟

بهم نگاه نکرد چشماشو بست و رفت دلِ منو شکست و رفت

منو دوستم نداشت به عشق من به حس من محل نذاشت

دلم گرفت ازش منو به گریه هام سپرد غمِ منو یه بار نخورد

باید ببخشمش یا نفرینش کنم خدا…؟

یا اینکه از غمش بسوزم اینجا سرد و بی صدا

به اشکم اعتنا نکرد و درد بی کسی رو تو دلم گذاشت

منو سوزوند و از تموم این سوزوندناش دست برنداشت

یادم نمیره رفتنش برام یه دنیا غم اورد

منو تو خونه جا گذاشت و با خودش نبرد

باید ببخشمش یا نفرینش کنم خدا…؟

یا اینکه از غمش بسوزم اینجا سرد و بی صدا

/ 0 نظر / 3 بازدید