بی خیال

گاهی نیاز داریم بی خیال شویم
بی خیال گذشته
بی خیال آینده
بی خیال احساس، بی خیال اگرها و شایدها
گاهی لازم است بگوییم
هر چه باداباد !!!

/ 2 نظر / 3 بازدید
بهار

هرچه باداباد[گل]