روزگارم

روزگــ...ـــــارم
بـر خــــلاف آرزوهـــایم
گـــــــــــــذشــــــ..ـت . . .

/ 4 نظر / 3 بازدید
باران

آره واقعا[افسوس] به منم سر بزن خوشحال میشم[گل]

باران

لینک شدی دوست عزیز . بازم بیا خوشحال میشم

طنین

معشـــــوقه ای پیداکرده ام به نام روزگار این روزهـــــا سخت مرا درآغـــــوش خویش به بازی گرفـــــته است...