غمممممممممممممممممممممممممممم

سحر به خدا قصدم آزار تو نبود

چقد بدبختم من .اومدم اینجا که هیچکی نگه چیکار می کنی از دهنم در رفت نویسنده وبلاگ و بهت گفتم.

نمی خواستم بیای وبلاگ و ببینی .اینا فقط درد و دلای من بود واسه خودم

تو درست می گی نباس اسم می آوردم ببخشید

غلط کردمممممممممممممممممممممممممممم

ای خدا از قیسشم حذف شدیم ..........................

بهم میگه پروکسی ام واسه خودم میگیرم .من به کی بگممممممممممممممممممم

/ 0 نظر / 2 بازدید