باران

باید آغوشی باشد
پنجره نیمه بازی
موسیقی باران
…بــــوی خاک
…سرمای هوا
گره کور دست ها
صدای تپش قلبها
باران که می بارد باید کسی باشد…

/ 2 نظر / 4 بازدید
مریم

آقا من این رو واقعا پایه م.... هوای بارونی یعنی هوای دو نفره.... باید یکی باشد... باید "او" باشد