جملات تاریخی 14

دلم یک آغوش به اندازه پهنای سینه تو میخواهد،،،،،،،،
باهمان نگاه،،،،باهمان عاشقانه ها،،،،همان مهربانی،،،
کمکم می کنی پیدایش کنم،،،،،،؟؟؟؟!!!!!!!!

=====================================

آره کمکت کردم ولی حالا که من کمک میخوام کجایی ....................

/ 0 نظر / 2 بازدید