عاشق شدن چیز ساده ایست ….

عاشق شدن چیز ساده ایست ….

آنقدر که همه ی انسانها

توان تجربه کردن اون رو دارند !


مهم عاشــــــــق ماندن است ؛

بی انتــــــــــها بی زوال

تا ابــــــد ... بی منـــــت …  

/ 2 نظر / 3 بازدید
کیان

عاشق کیو چی شدن ارزشش بیشتر ازین حرفاست بعد تا ابد و بی منت بودنش مهمه کیان (قلب مطمئن)

میثم

مهم عاشــــــــق ماندن است ؛