خاطره ها

خاطره نه سر دارد و نه ته ...
بی هوا می آید تا خفه ات کند ،
می رسد گاهی وسطِ یک فکر، وسطِ خیابان ،
سردت می کند ... داغت می کند....
رگِ خوابت را بلد است ....زمینت میزند...

خاطره تمام نمی شود ....تمامت می کند !!!!!

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
سارا

چه تلخ است:علاقه ای که عادت شود،عادتی که باور شود!باوری که خاطره شود... و خاطره ای که درد شود.[دلشکسته]