این روزها

این روزها
دلم اصرار دارد فریاد بزند!
اما من جلوی دهانش را میگیرم
وقتی میدانم کسی تمایلی به شنیدن صدایش ندارد!
...
این روزها
من
خدای سکوت شده ام
خفقان گرفته ام !

تا آرامش اهالی دنیا خط خطی نشود  

/ 3 نظر / 3 بازدید
فاطمه

واقعا چرا مسولین به این مهم توجه نمیکنند؟دل من و من های زیادی هستند که نیاز به فریاد کشیدن دارند و جایی نیست....

فاطمه

شوخی نبود... متاسفانه شوخی نبود اما اصولا من ادم نیستم که حرفهامو بدون پیچوندن بگم... در واقع من هنوزم بهش فکر میکنم