بی هوا - امین رستمی

چشای من پر خواهش نگاه تو

یه نوازشه برای این ، دل دیوونه

دلم برات پر میکشه صدات واسم

آرامشه ، نگات مثه نم بارونه

دوست دارم دلم میگیره بی تو بیخبر

هر لحظه دل من میشکنه بی صدا

عشق تو خونمه قلب تو قلب منه

هر جا تو هر نفس دل واسه تو میزنه

کی غیر تو عزیزم همه حرفامو می دونه

اشکامو کی میفهمه غم چشمامو می خونه

عشقت کار خدا بود که تو رو به دلم داده

دنیا من و فهمیده مهرت به دلم افتاده

دوست دارم دلم میگیره بی تو بیخبر

هر لحظه قلب من میشکنه بی تو بیصدا

عشق تو خونمه قلب تو  ، قلب منه

هر جا تو هر نفس دل واسه تو میزنه

دوست دارم دلم میگیره بی تو بی هوا

/ 2 نظر / 3 بازدید