و تمام ....

امروز بهم افتخار دادی و به تلفنم جواب دادی .مرسی

نمی دونم شاید خیلی از حرفات راست باشه یا نباشه

شاید به دنبال این بودم که یه غریبه واسم دلسوزی کنه و حرفامو بشنوه و ....

شاید واقعا واست عادت بودم تا موقعی که استفاده مییشدم خوب بودم بعدش گمشو از زندگیم بیرون شدم

و هزاران شاید دیگر

شاید اگه اون روز واست وقت نمی زاشتم همیشه تو حصرت من می موندی و الان من اینجور داغون نمی شدم

گرچند دل من ازسنگ نبود و نیست که کسی که دوسش دارم و اذیت کنم

امیدوارم خوش باشی همیشه .

و امیدوارم معنی عشق و بفهمی و معشوق بعدی رو اینهمه آزار ندی

نزدیک یک ساعت با تل باهاش حرفیدم و درست مثل قدیما اصلا زمان و احساس نکردم .

خوب بود هر چند واسه آخرین بار بود .........

 

/ 0 نظر / 2 بازدید