یلدایتان پیشاپیش مبارک

باور به نور و روشنایی است ،
که شام تیره ،از دل شب یلدا
جشن مهر و روشنایی به ما هدیه میدهد
یلدایتان پیشاپیش مبارک

/ 3 نظر / 3 بازدید
بهار

همچنین برشما عزیز[گل]

ستاره

یلدای شما هم مبااااارک[گل]

ياس

بر شما هم مبارك[گل]