دلم میگه دلگیرم

دلم میگه دلگیرم

وقتی فکر می کنم حق بهش می دم

نه خونواده نه عشقی

پ از سیگارای بابا کش میری

می کنم خالی پر

روشن دود

چه توهمی

اگه اشتباه نکنم توش فحشم بود

خار و مادر

چرا نمیکنه هیچکی ما رو باور

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید