هر چه ...

هرچه سیگار دارم، در استکان جمع میشود....

هرچه دوستت دارم، در گلویم.....

/ 3 نظر / 3 بازدید
فرح

نکنه نگه داشتی برا روز مبادایی که هرگز نمیرسه؟ خرجشون کن شده برای خودت و نگاهت تو اینه

طنین

گاهی لازمه همین دوستت دارم ها تو گلو جمع بشه.... اینجوری ازشون سوئ استفاده نمیشه...به گند کشیده نمیشه