زندگی باید کرد !

زندگی باید کرد !
 
گاه با یک گل سرخ
 
گاه با یک دل تنگ
 
گاه باید رویید
 
در پس این باران
 
گاه باید خندید
 
بر غمی بی پایان ...
/ 1 نظر / 3 بازدید
طنین

بغضم گرفت... خدا آمد!!! خدا به زمین رسید... دستانش را دراز کرد... تا مرا بلند کند... دستانم به دستانش نرسید... من دل خسته تر از آن بودم که دستانم را بلند کنم!!!