محبوب عجیبیست

مـحـبـوبِ عجیبـی‌ست «سیگار»؛
هنگامی که آغاز می‌شود
تـو تمــام می‌شوی،
هنگامی که تمام می‌شود
تـو آغاز می‌شوی...
و زندگی فاصله‌ی کوتاهِ بین‌ ِ «نـخ»‌هاست!

/ 0 نظر / 3 بازدید