خدایا کفر نمی گویم

خدایا کفر نمی گویم پریشانم چه می خواهی تو از جانم مرابی آنکه خودخواهم اسیر زندگی کردی  خداوندا تو مسئولی خداوندا تو تنهایی و من تنها تو یکتایی و بی همتا و لیکن من نه یکتایم ، نه بی همتا فقط تنهای تنهایم…

/ 0 نظر / 3 بازدید