نی نی چشام

نی نی چشام خستـــــست

از بس که امروز تو جمـــعیت

دو دو زد

ولی افسوس و صد افسوس

.....

سرم درد میکنه

دلم تنـــــــــــگه

......

/ 3 نظر / 3 بازدید
سارا

جدا ماندن از كسي كه دوستش داري فرقي با مردن نميكنه ، پس عمري كه بي تو ميگذره مرگي ست به نام زندگي!!... [گریه]