مـهـربـانـی تـا کـــــــی ؟؟

مـهـربـانـی تـا کـــــــی ؟؟

بـگـذار سـخـت باشم و سـرد !!

بـاران کـه بـاریــد... چـتـر بـگـیـرم و چـکـمـه!!!


خـورشـیـد کـه تـابـیـد... پـنـجـره ببـندم و تـاریـک !!!

اشـک کـه آمـد... دسـتـمـالـی بـردارم و خـشـک !!!


او کـه رفـت،

نـیـشخـنـدی بـزنـم و سـوت...

 

/ 4 نظر / 3 بازدید
مریم

و اینچنین بود که خشانت یک سایه افزایش می یافت....[نیشخند]

Amir

وب خوبی دارید به من هم سر بزنید

عاشقانه های من وتو

اوه اوه چقد خشن....؟!!!