زندگی

زنـدگــی، انـگــار
تـمــــام صـبــرش را بـخـشـیـده اسـت بـه مــــــــــن !!
هـرچــه مـــــن صـبـــوری مــی‌کـنـــــم
او بــا بـی‌صـبـری تـمـــام
هــــول مـی‌زنـــد بـــرای ضـربــه بـعــد .... !

کـمـی خـسـتــگـی در کــن لـعـنـتـــــــی ­ ...
خـیـــــالـــت راحـــت !!....
خـسـتـگــی مــــن بـه ایـن زودی هــــــا در نـمـی‌شـود .

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
فاطمه

روزهای سخت که تموم بشه دلم میخواد برم دستم رو بزارم رو شونه خدا و بگم: جون من جنبه رو حال کردی؟؟